ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ชิชญา ไทยแสน และครู น.ส. ธนัญญา กันทะสุข ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ทั
 

18/03/2564 : ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ชิชญา ไทยแสน และครู น.ส. ธนัญญา กันทะสุข ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ทั
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ชิชญา ไทยแสน และครู น.ส. ธนัญญา กันทะสุข ครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะพื้นฐานสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-gCNAnGfThu51746.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-ezzigEIThu51746.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-7TRx1yiThu51747.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-I8PwMSCThu51747.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-h5i8AkhThu51747.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-cA2QkJqThu51747.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%