สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภ
 

18/03/2564 : สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับปวส. ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-5BDdJoQThu51559.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-orHTVYFThu51559.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-Sm56vrZThu51559.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-mUvPopyThu51559.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-UOGX4KXThu51559.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-IbkrRAOThu51600.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-PgixThWThu51600.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-R7lxqHnThu51600.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%