สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะMarket Challenge รางวัลรองชน
 

18/03/2564 : สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะMarket Challenge รางวัลรองชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สาขาวิชาการตลาด การแข่งขันทักษะMarket Challenge รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-w21urvTThu51305.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-AQT2GE2Thu51305.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-UMlk9sPThu51306.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-ae3t6iHThu51306.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-i4SJsLAThu51306.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-sOVBJmrThu51306.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-03-2021-Oe6BtWbThu51306.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%