ข่าวสารจาก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย