หัวข้อ :  
ตารางติวเตรียมสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา (ปรับปรุงใหม่)
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ตรวจสอบตารางติว วัน เวลา และสถานที่ในการติวเพื่อเตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
HfX8WSwFri113943.2_2556.pdf  
   
วันที่ : 
13/12/2556  เวลา : 11:39:43 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร