หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
O5k7khQTue114803.pdf  
   
วันที่ : 
3/12/2556  เวลา : 11:48:03 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง