หัวข้อ :  
เกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
   
รายละเอียด : 

เกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

 

สามารถ อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
7uL2RuPMon101611.pdf  
   
วันที่ : 
2/12/2556  เวลา : 10:16:11 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง