หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานสาขางานการบัญชี ระดับปวช. และปวส.
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่านได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
eAKV8yxThu50309.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2556  เวลา : 05:03:09 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง