หัวข้อ :  
ตารางสอบ และเนื้อหาการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชาจะต้องเข้ารับการทดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2556 สามารถตรวจสอบเนื้อหาการสอบ วันเวลาในการสอบ หากมีข้อสงสัยสอบถามครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร
   
เอกสารแนบ : 
iAecT7VWed31425.pdf  
   
วันที่ : 
2/10/2556  เวลา : 03:14:25 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร