หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง กำหนดปิดและเปิดภาคเรียน
   
รายละเอียด : 

กำหมด ปิดภาคเรียนที่ 1/2556  ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556

กำหนด เปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556

   
เอกสารแนบ : 
Jsa0sayTue43510.jpeg  
   
วันที่ : 
24/09/2556  เวลา : 04:35:10 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง