หัวข้อ :  
การประกาศผลการเรียน การสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาทุกคนสามารถตรวจสอบการประกาศผลการเรียน การสอบซ่อมแก้ 0สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ตามวันเวลาที่กำหนด
   
เอกสารแนบ : 
7njR6usSat125825.pdf  
   
วันที่ : 
14/09/2556  เวลา : 12:58:25 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร