หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร จำนวน 1 ชุด แผนกอาหารและโภชนาการ
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
meholCzWed53426.jpeg  
   
วันที่ : 
7/08/2556  เวลา : 05:34:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง