หัวข้อ :  
ผลการทดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2555 (ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา)
   
รายละเอียด : 

ผลการทดสอบ ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2555

ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา

   
เอกสารแนบ : 
F3F0delTue91639.pdf  
   
วันที่ : 
16/07/2556  เวลา : 09:16:39 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร