หัวข้อ :  
แจ้ง!นักเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี2556 เรื่อง ชื่อผู้ใช้ (User) & รหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ
   
รายละเอียด : 

เนื่องจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ปรับปรุงและทำการย้ายฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (User) & รหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ของ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ปี2556

การเข้าใช้งาน

ชื่อผู้ใช้ (User) = เลขบัตรประชาชน

 รหัสผ่าน (Password) = รหัสนักศึกษา ปี 56

*หมายเหตุ ในการ Login จะมีหน้าต่าง Popup แสดงชื่อข้อมูลผู้ใช้ ขึ้นมา (สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้) แต่ ห้ามปิด ถ้าปิดหน้าต่าง popup ระบบจะ Logout อัตโนมัติ

พบปัญหาติดต่อ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
27/06/2556  เวลา : 02:06:04 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง