หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถตรวจสอบรายชื่อและจัดเตรียมเอกสารสำหรับรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
xn485NoMon42617.1-2556.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2556  เวลา : 04:19:17 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร