หัวข้อ :  
ตารางสอบ และเนื้อหาการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ที่จะเข้ารับการทดสอบ V-NET ดูตารางและเนื้อหาการสอบ พร้อมทั้งเตรียมอ่านหนังสือที่จะสอบ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบด้วยคือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ถ้าไม่มีให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ และแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
oBbItEFFri100159.2_2555.pdf  
   
วันที่ : 
8/02/2556  เวลา : 10:01:59 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร