หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 

นักเรียน นักศึกษาทุกคน

ให้นักเรียน นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ส่วนรายวิชาที่ไม่มีสอบในตาราง ครูผู้สอนจะจัดการสอบเองตามตารางเรียนค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
gXRWP5cWed83825.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2556  เวลา : 08:38:25 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร