หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 

นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ส่วนรายวิชาที่ไม่มีสอบในตาราง ครูผู้สอนจะจัดการสอบเองค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
4ME11W2Wed83500.pdf  
   
วันที่ : 
30/01/2556  เวลา : 08:35:00 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร