หัวข้อ :  
เปิดรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
   
รายละเอียด : 
นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานแนะแนวฯ
   
เอกสารแนบ : 
9KX9vH1Tue75936.jpg  
   
วันที่ : 
4/12/2555  เวลา : 07:59:36 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง