หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และสาระหน้ารู้ต่าง ๆ ในวารสารจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ฉบับเดือนธันวาคม 2555
   
รายละเอียด : 
ผู้ที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Bnjy857Thu13446.pdf  
   
วันที่ : 
29/11/2555  เวลา : 01:34:46 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง