หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน (ทักษะ การประกวด Web page) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะ การประกวด Web page ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FxLZIVFMon20356.pdf  
   
วันที่ : 
12/11/2555  เวลา : 02:03:56 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง