หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน (ทักษะการประกวด Animation) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
uKyrjZxMon20209.pdf  
   
วันที่ : 
12/11/2555  เวลา : 02:02:09 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง