หัวข้อ :  
รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดระดับภาค (ภาคเหนือ)
   
รายละเอียด : 

สามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
76GeRMxMon111430.pdf  
   
วันที่ : 
12/11/2555  เวลา : 11:14:30 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง