หัวข้อ :  
ตารางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ในการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกคน สามารถดาวน์โหลดตารางการติว สำหรับเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2555 หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124
   
เอกสารแนบ : 
aeC6MPeWed33112.pdf  
   
วันที่ : 
29/10/2555  เวลา : 04:24:00 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร