หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (เอกสังคมศึกษา)
   
รายละเอียด : 

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (เอกสังคมศึกษา)

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
PyTMurXFri40947.jpeg  
   
วันที่ : 
26/10/2555  เวลา : 04:09:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง