หัวข้อ :  
รายวิชาที่จัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทุกสาขาวิชา สามารถตรวจสอบรายวิชาในการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ได้ หรือจะดูที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ด้านหน้า) ได้แล้วนะค่ะ จะได้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
FhPpigLThu82921.pdf  
   
วันที่ : 
25/10/2555  เวลา : 08:29:21 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร