หัวข้อ :  
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน)
   
รายละเอียด : 
ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาเลขานุการ และตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาสังคมศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
jZoDwsEWed104904.jpg  
   
วันที่ : 
3/10/2555  เวลา : 10:49:04 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง