หัวข้อ :  
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3MwwK5lWed104433.jpg  
   
วันที่ : 
3/10/2555  เวลา : 10:44:33 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง