หัวข้อ :  
การประกาศผลการเรียน การสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถตรวจเช็คผลการเรียนได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
   
เอกสารแนบ : 
bq36DUgMon105437.pdf  
   
วันที่ : 
1/10/2555  เวลา : 10:54:37 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร