หัวข้อ :  
รายละเอียดการเก็บเงินค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
   
รายละเอียด : 
# ปวช. 1 รับบัตรลงทะเบียน วันที่ 15 ต.ค. 2555 # ปวช. 2 รับบัตรลงทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2555 # ปวช. 3 รับบัตรลงทะเบียน วันที่ 17 ต.ค. 2555 # ปวส. 1 รับบัตรลงทะเบียน วันที่ 18 ต.ค. 2555 # ปวส. 2 รับบัตรลงทะเบียน วันที่ 19 ต.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -12.00 น. ที่ห้องงานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถ ดูตารางรายละเอียดการเก็บเงินค่าลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ได้ที่ ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
GuiKw3vThu90113.pdf  
   
วันที่ : 
27/09/2555  เวลา : 09:01:13 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง