หัวข้อ :  
นักเรียน ปวช.2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการวิชาชีพ
   
รายละเอียด : 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

http://watklongpong.com/gallery/29485.html

   
เอกสารแนบ : 
FJDpjIoThu34455.mht  
   
วันที่ : 
20/09/2555  เวลา : 03:44:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร