หัวข้อ :  
กำหนดการประกาศผลการเรียน การสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาทุกคน ตรวจสอบวัน เวลาในการประกาศผลการเรียน (เกรด) การสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555
   
เอกสารแนบ : 
juJ1KGNTue13835.pdf  
   
วันที่ : 
7/09/2555  เวลา : 04:00:40 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร