หัวข้อ :  
ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาณศึกษา
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
osBMIY3Wed31458.pdf  
   
วันที่ : 
15/08/2555  เวลา : 03:14:58 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง