หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 

สามารถตรวจเช็ครายวิชา วัน เวลา ห้องสอบตามแตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2555  หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อครูธิติรัตน์  เลขวรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 124

 

   
เอกสารแนบ : 
zsiQl3RWed82025.pdf  
   
วันที่ : 
15/08/2555  เวลา : 08:20:25 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร