หัวข้อ :  
ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมงานและสมัครงานวันนัดพบตลาดงานด้วยระบบ IT งานดีเพื่อคนสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนกวางตง อ.เมือง จ.สุโขทัย ในวันที
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KhFlNcXWed14009.pdf  
   
วันที่ : 
8/08/2555  เวลา : 01:40:09 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง