หัวข้อ :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบระดับชั้นปวช.สาขาวิชาคอมพ
   
รายละเอียด : 
นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
zabLsPNMon115300.pdf  
   
วันที่ : 
23/07/2555  เวลา : 11:53:00 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง