หัวข้อ :  
ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 และ ปวส.1 - ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ นักศึกษาฝึกงาน ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้นล่าง อาคาร 6
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
13/06/2555  เวลา : 11:59:07 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง