หัวข้อ :  
ข่าวประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานจังหวัดสุโขทัยนานาสาระน่ารู้ และ การรับสมัครงานตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 255
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วสนใจรับทราบข่าวสารการสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง และสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน สามารถคลิกอ่านได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
gIVNty6Fri91641.pdf  
   
วันที่ : 
4/05/2555  เวลา : 09:16:41 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง