หัวข้อ :  
ด่วน! ใบสมัครเงินกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับผู้กู้รายเก่าที่เข้าศึกษาในระดับชั้นปวส.1 หรือย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ทุกระดับชั้น ในปีก
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าที่เข้าศึกษาในระดับชั้นปวส.1 หรือย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ที่ในปีการศึกษา 2555 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ หรือจะไปขอถ่ายต้นฉบับที่ร้านถ่ายเอกสารของวิทยาลัยฯ ได้ (จำนวนใบสมัคร 9 แผ่น)
   
เอกสารแนบ : 
jO4L6KRTue92844.pdf  
   
วันที่ : 
24/04/2555  เวลา : 01:46:38 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง