หัวข้อ :  
ด่วน! ใบสมัครเงินกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ขึ้นปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.2 ในปีการศึกษา 2555)
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าที่ในปีการศึกษา 2555 ขึ้นระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ หรือจะไปขอถ่ายต้นฉบับที่ร้านถ่ายเอกสารของวิทยาลัยฯ ได้ (จำนวนใบสมัคร 2 แผ่น
   
เอกสารแนบ : 
8NHeSQ4Tue14537.pdf  
   
วันที่ : 
24/04/2555  เวลา : 01:45:37 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง