หัวข้อ :  
การจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 สามารถดูรายละเอียดการจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
9DvMJP2Tue12706.pdf  
   
วันที่ : 
24/04/2555  เวลา : 01:27:06 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง