หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเรื่องนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ALEQO6MThu35958.pdf  
   
วันที่ : 
19/01/2555  เวลา : 03:59:58 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง