หัวข้อ :  
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ พิมพ์ดีดภาษาไทย (เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะ พิมพ์ดีดภาษาไทย 

ระดับภาค

ภาคเหนือ ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
Q1SJfufMon40619.pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2554  เวลา : 04:06:19 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง