หัวข้อ :  
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ทักษะการประกวดพิมพ์ดีดภาษาไทยและการประกวดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ (ภาคเหนือ)
   
รายละเอียด : 

 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชา พาณิชยกรรมทักษะ การประกวดพิมพ์ดีดภาษาไทยและการประกวดพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษระดับภาค ภาคเหนือปีการศึกษา ๒๕๕๔

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ 

 

   
เอกสารแนบ : 
PxNEqwhTue52305.pdf  
   
วันที่ : 
6/12/2554  เวลา : 05:23:05 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง