หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yeqBSEOFri112646.pdf  
   
วันที่ : 
2/12/2554  เวลา : 11:24:37 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง