หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา
   
รายละเอียด : 
สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KrvHXfpFri112701.pdf  
   
วันที่ : 
2/12/2554  เวลา : 11:24:01 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง