หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทักษะ (การออกแบบ Web page ) ปีการศึกษา 2554
   
รายละเอียด : 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทักษะ การออกแบบ Web page  ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2554

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
4vCVtJNThu42312.pdf  
   
วันที่ : 
1/12/2554  เวลา : 04:23:12 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง