หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน (ทักษะการประกวด Animation) ปีการศึกษา 2554
   
รายละเอียด : 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพื้นฐาน

ทักษะการประกวด Animation ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ปีการศึกษา 2554

 

อ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
1XViabbThu42114.pdf  
   
วันที่ : 
1/12/2554  เวลา : 04:21:14 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง