หัวข้อ :  
กำหนดการสอบ Pre V-Net และทดสอบ V-Net ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา
   
รายละเอียด : 

กำหนดวันในการสอบ Pre V-Net และสอบ V-Net สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา

 

   
เอกสารแนบ : 
Ds5EtOCMon42413.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2554  เวลา : 04:24:13 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร