หัวข้อ :  
ตารางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาเตรียมสอบ Pre V-Net
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกคน เตรียมตัวติวตามตารางที่กำหนดให้
   
เอกสารแนบ : 
lihUfHHFri40036.pdf  
   
วันที่ : 
21/10/2554  เวลา : 04:00:36 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร